Dış Cephe Mantolama Fiyat Hesaplama


Dış Cephe Mantolama Fiyat Hesaplama

Mantolama Maliyet Hesaplama


Mantolama programları öncesinde mühim olan hususlardan biri de binanın gereksinimi olan mantolama standardına ulaşmak amacıyla kullanılacak malzemelerin seçilmesi ve malzemelerin sarfiyatıdır. Malzeme giderinin hesaplanması amacıyla ilk önce binanın ölçümü yapılmalıdır.


BİNA ÖLÇÜM AŞAMALARI


Çalışma yapılacak cephe adeti teşhis edilir.

Cephelerin eni ve boyu  ayrı ayrı ölçülür.

Cephedeki boşluklar ( pencere, balkon,kapı vb.) ayrı ayrı ölçülür.

Tüm cephelerin toplam kısmı hesaplanır.

Cephedeki bütün boşlukların ( pencere, balkon,kapı vb.) toplam kısmı hesaplanır.

Toplam cephe alından, bütün boşluklar düşüldükten sonra program yapılacak alan m2 cinsinden belirlenir. 

Mantolama Fiyat HesaplamaMantolama Fiyat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Dış cephe mantolama fiyat hesaplaması, bugünümüzde inşaat sektörü amacıyla bir olmazsa olmaz olarak kabul edilen bu prosedürün en can alıcı ve en çok merak edilen noktalarından biridir. Binaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yalıtım standardına ulaştırılması amacıyla lüzumlu olan malzemelerin seçilmesi ve de mantolama malzeme sarfiyatı hesabının yapılması, ısı yalıtımı hesaplama prosedürüdir. Bu hesaba başlarken ise ilk evvelce bina ölçümlerinin tam manası ile yapılmış olması, çeşitli bir araştırmanın gerçekleştirilmesi oldukça Önemlidir. Bu noktada ise dış cephe ısı yalıtımı fiyat hesaplama prosedüründen evvelce çalışma yapılacak olan cephe adedi teşhis edilmeli, cephelerin eni boyu ölçülmeli, pencere ve balkon gibi cephe boşlukları da hesaba katılarak, toplam alan hesabı yapılmalıdır. Son olarak program yapılacak olan alanın m2 cinsinden teşhis edilmesi, mantolama hesaplama sürecinin ilk aşamasının tamamlanması demek olacaktır.

Mantolama Fiyat Heabı Nasıl Yapılır 

Dış cephe için mantolama fiyatı hesaplama sürecinde, program alanının teşhisinin yanı sıra kullanılacak olan malzemelerin teşhis edilmesi de çok mühimdir. Mesela ısı yalıtım levhası kalınlıkları iklime göre yani bölgeye göre değişiklik gösterir. Marmara bölgesinde uygulanan programlarda 5 cm kalınlığında levhalar tercih edilmektedir. mantolama fiyat hesaplama işlemlerinde belirleyici olan bu bilginin yanı sıra, yapıştırma harcı, sıva harcı, dekoratif mineral sıva, sıva filesi, plastik dübel, fileli köşe profili gibi kullanılacak pek çok malzemenin de faaliyeti vardır. Bu tür malzemeler en mühim lüzumsinimler olduğundan, sarfiyat hesabının yapılması, dış cephe mantolama fiyat hesaplama prosedürü manasına gelecektir.

Mantolama Fiyat HesaplamasıSon olarak ise belirtmek lüzum ki, ısı yalıtımı fiyat hesaplama işi, tercih edilen ısı yalıtımı metodları ile direkt olarak ilişkilidir. Isı yalıtımı amacıyla, içten, dıştan ve de sandviç duvar olmak üzere, 3 değişik teknik tercih edilmektedir.
Mantolama fiyat hesaplama denildiğinde asıl anlaşılması lüzumen ise dıştan ısı yalıtımının yapılmasıdır. Dış cephe ısı yalıtımı maliyet hesaplama da bu programın detayları ile şekillenir. Isı köprülerinin oluşumunu engelleyen, ısı kayıplarını azaltıp tasarruf gerçekleştiren teknik, her hâlükârda gelecek süreçte kullanıcılar amacıyla üstünlük sağlamaktadır. Yani, mantolama hesaplama prosedürü, sizin amacıyla karlı ve mantıklı netice verecektir. Dış cephe için ısı yalıtımı fiyat hesaplama amacıyla ise ısı yalıtımının eksperleri ile görüşebilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hızlıca uygulanan mantolama fiyat hesaplama prosedürü ile sizin amacıyla ısı yalıtımı sürecini başlatabiliriz.

Mantolama Maliyet Hesabı

MANTOLAMA FİYAT HESAPLAMA, Mantolama Maliyet Hesabı

Marmara bölgesi için tavsiye edilen dış cephe ısı yalıtım levhası kalınlığı 5 cm dir. Aşağıdaki malzeme hesaplama tablosundaki ısı yalıtım levhası kullanım miktarı 5 cm için verilmiştir.

Malzeme sarfiyat bilgileri standart olup uygulama yapılacak bina özelliklerine göre ( cephe yapı malzemesi, iklim şartları vb.) değişkenlik gösterebilir.
Linklerden Dış Cephe Mantolama M2 FiyatlarıMantolama Metrekare m2 Birim Fiyatları isimli makelelerimizi de inceleyebilirsiniz.