Mantolamanın Nedir? Nasıl Yapılır?


Mantolamanın Nedir? Nasıl Yapılır?

Mantolama Nedir? Dış Cephe Mantolama Rehberi

Isı tasarrufu hedefiyle geliştirilmiş bir çok teknik söz hususu olmakla birlikte, modern uygulamaların en etkili olanı kuşkusuz Dış Cephe Mantolama uygulamalarıdır. Yapının harici iklim etkilerinden mükemmel biçimde yalıtılmasını gerçekleştiren uygulamalara genel olarak ısı yalıtımı denmekle birlikte, haricen uygulanacak dış cephe kaplama yöntemleri ile farklı tasarımlar elde edilebilmesi mümkündür. Siding ve alüminyum kaplama gibi dış cephe kaplama son kat kaplamaları ile Dış cephe mantolama prosedürü kuvvetlendirilebilmekte olup bunun yanı sıra tasarım özellikleri geliştirilebilmektedir.
Mantolama, malzemenin ısıl ilişki durumundaki malzemeler arasında ısı transferini engel olan bir prosedürüdür. Mantolama ısıl iletkenliği ile ölçülür. Mantolama amacıyla düşük termal iletken mantolama malzemeleri kullanılır. Isı iletkenliğinin yanı sıra ısı yalıtım malzemeleri ve bunların yoğunluğu bununla birlikte ısı kapasitesi de önemli özelliklerdendir. strafor duvar paneli makalesini inceleminizi tavsiye ederiz.
Mantolama, ismi üzerine, manto gibi bir izole edici aracılığı ile, binaların giydirilmesi harekâtıdır. Tarif olarak, “Mantolama, ısı yalıtımı sağlamaya yarayan harekât” denebilir. Isı izolasyonu ise, farklı sıcaklıktaki iki seviye arasındaki ısı transferini yasaklamak emeliyle uygulanan operasyonların tamına denmektedir. Bu harekât esnasında, ısı transferini eksiltmeyi gerçekleştiren malzemelere ise, Mantolama Malzemeleri adı verilmektedir.
Boru ve ekipmanların ısıdan korunduğu petro kimya ve başka endüstrilerde ısı yalıtımı altında korozyon yaygındır. Korozyon genellikle borulama ya da ekipmanın altında teşhis edilen ısı yalıtımı malzemeleri üstünde oluşur. Aynı zamanda ceket materyalinin ısı yalıtımı uygulaması da etkiler.
Mantolama, komşu yüzeyler arasındaki aktarmadan gelen ısı akışını geciktirme prosedürü demektir. Özel olarak geliştirilmiş yöntemler ya da süreçler ve en makul nesne şekilleri ve malzemeleri, ısı yalıtımı elde etmek amacıyla lüzumludur.
İzolatörler olarak tanınan ısı yalıtım malzemeleri yani mantolama malzemeleri binaların soğutma ve ısıtma sistemlerinin enerji kullanımını çoğaltmak amacıyla ticari binalara yerleştirilir. Ayrıca, prosedür boruları ve ekipmanları, buhar ve kondens dağıtım sistemleri, kazanlar ve başka süreç ekipmanlarında ki ısı kazanımını ya da ısı kaybını kontrol etmek amacıyla saniyesel sistemlere de monte edilirler.
Mantolama amacıyla dış cephe kaplama malzemeleri ısı akışına karşı dirençli olması gerekir. Bu nedenle, bir yalıtkan olarak çalışan ısı yalıtım malzemesi, herhangi bir ısı transfer mekanizması ile ilişki eden malzemelerin bitişik yüzeyleri arasındaki ısı akışını engellemelidir.
Petrokimya endüstrilerinde çelik korozyonu, boruların ve başka ekipmanların ısı yalıtımndan kaynaklanmaktadır. Şiddetli bulunduğu düşünülür, zira bitki yetmezliğine ve kazalara namacıyla olur. Mantolama altındaki korozyon ciddidir ve ağırlaştırılıp bitki kapatılmasına amacıyla imkan kadar ceketin altında gizlenir.

Mantolama ve Termal köprü

Termal köprüler, yapı iletiminde ısı iletiminin gerçekleşmesine izin veren noktalardır. Isı, en az direnç yolundan aktığı hedefiyle, termal köprüler zayıf enerji performansına katkıda bulunabilir.
Mantolama malzemeleri, ısı akışının ısı yalıtımı ile kesilmediği bir sıcaklık farkı boyunca sürekli bir yol oluşturduğunda bir termal köprü oluşturulur. Zayıf izolatörler olan genel yapı malzemeleri cam ve metal içermektedir .
Bir bina tasarımı, yapının bazı alanlarında ısı yalıtımı hedefiyle sınırlı kapasiteye sahip olabilir. Ortak bir yapı tasarımı, termal köprüler ahşap ya da çelik Çıtçıt ve yaygın olarak saplama da duvarlar dayanmaktadır kirişler genellikle edilir, tayin metal. En yaygın olarak yeterli ısı yalıtımı uygulaması sahip olmayan önemli alanlar, binalardaki köşeler ve elektrik kutuları (prizler ve ışıklı anahtarlar), sıhhi tesisat, yangın alarmı teçhizatı gibi sistem altyapısı hedefiyle yer açmak hedefiyle ısı yalıtım kaldırıldığı ya da yerinden edildiği yerlerdir.
Termik köprüler, koordineli olmayan yapı ile, misal olarak tamamen yalıtılmadan dış duvarların kısımlarını kapatarak da oluşturulabilir. Yalıtımdan yoksun duvar boşluğuna erişilemeyen boşlukların zenginliği termal köprü oluşturmanın kaynağı olabilir.
Bazı izolasyon formları ıslandıklarında ısıyı daha kolay aktarır ve bu sebeple de bu durumda bir termal köprü oluşturabilir.
Isı iletimi, aşağıdakilerden herhangi biri ile en aza indirilebilir:

  • köprülerin kesit alanlarının azaltılması
  • köprü uzunluğunun arttırılması ya da termal köprü sayısının azaltılması.
  • Termal köprü etkilerini azaltmanın bir yolu, dış dış duvarın üzerine bir ısı yalıtım levhası (ör. Köpük tahtası EPS XPS, ahşap fiber tahta, vb.) Yerleştirilmesidir.
  • Bir başka teknik duvarın ısı yalıtımı hedefiyle uygulanan mantolama tekniklerindendir.

İç mekanlarda Daha tertemiz, daha az rutubetli, kış ve yaz aylarında daha sıcak ya da daha soğuk bir atmosfer sağlaması sebebiyle ve bu sayede yaşam standardını yükselterek, daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam şansı tanıması sebebiyle mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır. Yapılacak dış cephe ısı yalıtım uygulamaları, iç mekanlarda oluşabilen bir çok sorunun önüne geçebildiği gibi, yaşadığınız binanın duvarlarının dış etkilerden tamamen yalıtılması sayesinde, çok daha güçlü ve uzun yaşamlı olmasını da sağlamaktadır. Mevsimlere göre yazın sıcak havanın içeriye, soğuk havanında dışarıya çıkmasını, kış aylarında bunun tersi olarak dışarıdaki soğuk havanın içeriye, içerideki sıcak havanın dışarıya çıkışını engelleyerek, düzgün ve sağlıklı bir iklimleme imkanı sunar.

Neden Isı Yalıtımı Yaptırmalıyız ?

Dış cephe kaplama yani ısı yalıtımı sayesinde ortaya gelen enerji tasarrufu bile, dış cephe mantolama maliyeti için en az iki en çok üç sene içerisinde karşılamakta ve ortaya getirdiği yüksek standarttaki yaşam imkanı da ekstra kar olarak yaşamımıza yansımaktadır. Mantolama sadece dış cephe uygulaması olarak yapılmamalıdır. Isı yalıtımı binalarınızın temelinden, çatılara kadar enerji kaçağı ortaya gelebilecek ve aynı zamanki dış etkilere maruz kalabilecek her katmana yapılmalıdır. Bodrum katlarının toprağa ilişki etmekte olan duvarlarının, yoğuşma suyunu kesmek amacıyla, bodrum duvarlarının dışından bir ısı yalıtımı gerekmektedir, bunun yanı sıra asli altına uygulanacak bir ısı yalıtımı gerekir, tamamlayıcı hedefiyle bütün dış cephe mantolama ile ısı yalıtımı yapılması çok büyük bir lüzumluluk ve yasalarımızın zorunlu kıldığı bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Karbon çeliğinde ki paslanma (oksidasyon) ve klorit stres-korozyon çatlaması, ısı yalıtımı altında meydana gelen iki genel korozyon türüdür. Su, nem ve klorür iyonu zenginliği bu korozyona amacıyla olur. Bu korozyon, gerektiği yerde yüksek nitelikte bir buhar retarder ve kaliteli boya kullanarak, en makul şekilde geliştirilmiş ve monte edilmiş bir ceket ile kontrol edilebilir.
Mantolama, sıcak bölge ile soğuk bölge arasındaki ısı transferini sınırlamak amacıyla sarfedilen bütün teknikleri ifade eder. Mantolama, bina (minimum enerji harcayarak binanın içerisinde bir konfor ısısı sağlamak), sanayi, otomobil, zincir Soğuk, mutfak ve tekstil gibi çoğu alanda kullanılır.

Dış Cephe Mantolama

Binalardaki ısı yalıtımın önemi, düşük bölge sıcaklıklarında konforlu ve tertemiz bir iç iklim güvenliğini sağlamaktır. Yapı elementlerini termal darbelere ve neme bağlı hasarlara karşı güvenliğini sağlamak amacıyla az miktarda ısı yalıtımı gerekir. Kışın ısı yalıtımının amacı, enerji tasarrufu, ısıtma talebinde ve bundan dolayı çevrenin korunmasında azalmaya yol açmaktadır.

Geçmişte yapıların içeriden yalıtılması uygulamaları denenmiş olsa da, yapı iskeletinin harici ısıya maruz kalması durumunda içeriden uygulanan yalıtımın yetersiz hale gelmesi nedeni ile bu uygulamalardan bu zamanlarda vazgeçilmiş durumdadır. Hali hazırda hemen her yapı hedefiyle Dış Cephe Mantolama uygulaması tercih edilir ve mükemmel sonuçlara ulaşılabilmesi mümkün olmaktadır.
Kamu binaları, her türlü apartman, site, müstakil yapılar, alışveriş merkezleri gibi her yapı türünde kolayca uygulanabilen bir yöntemdir ve ısı yalıtımı yapmak hedefiyle yapı niteliklerinde herhangi bir özellik aranmaz. İstanbul mantolama firmaları hemen her yapı türüne hizmet verildiğini görebilir ve dilerseniz siz de her türlü bina ve müstakil yapıya dış cephe kaplama yani Dış Cephe Mantolama yaptırabilirsiniz.

Mantolama İstanbul

Mantolama, özellikle büyük şehirler başta İstanbul hedefiyle asli gereksinimdir. Isınma ihtiyacının modern yapılarda daha çok olması ve bu yapıların iklimlendirilmesi hedefiyle çok daha yüksek maliyetlere katlanılıyor olmasından dolayı İstanbul Mantolama uygulamaları için merkez noktadır.  Hem de ülkemizin enerji kaynakları bakımından yeteri kadar zengin olmayışı nedeniyle maliyetler ayrıca daha yüksek olmaktadır. Bütün bu olumsuzluklar nedeni ile Dış Cephe Mantolama uygulamaları günümüzde seçimlik bir husus değildir. Dış cephe mantolama firmaları seçimi doğru olmalıdır.
Mantolama Yasal Bir Zorunlukluktur
Hem de, sahip olunan yasalar kapsamında, zemin alanı 50 metrekareden büyük bütün yapıların koşulsuz biçimde ısı yalıtımı yaptırmaları lüzumludir. Yapıların enerji tasarrufu seviyesinin kontrol altında tutulması maksadıyla çıkarılan kanunlar uyarınca, bütün binaların ısı yalıtımı yaptırıp, enerji kimlik belgesi almaları zorunlu kılınmıştır.
Bu noktada yapı sahiplerinin en kısa zaman içerisinde binalarına ısı yalıtımı yaptırmaları zorunlu durumdadır. Tabi Dış Cephe Mantolama uygulamalarının belli standartlara en makul olması lüzumludur. Kanunda teşhis edilen asgari gereksinimleri karşılamayan yapıların enerji kimlik belgesi alması ısı yalıtımı yaptırmış olsalar dahi mümkün değildir. Uygulamanın kanunda sendrom edilen standartlara en makul olması gerekir. Bu noktada MİMARCA - Mimarca Söve ve Mantolama Ürünleri ile size kapsamlı desteği verecek ve en en makul fiyatlarla garantili uygulama gerçekleştirecektir. Bizi Arayarak en makul mantolama çözümleri için kolayca ulaşabilirsiniz.
Mantolama, teknolojik gelişmelerle önemli ölçüde gelişmiştir. Mevzuat , Bina Yönetmeliklerinde ki asli lüzumluluk, Sürdürülebilir Evler hedefiyle Kod gibi gelişmiş uygulamalarla yönetilen karbon azaltma hedeflerine uyum sağlamak hedefiyle ısı yalıtımı kalkınmanın katalizörü olarak hareket etmiştir .
Mantolama Ürünleri renk, yüzey kaliteyi ve doku, çekirdek kompozisyonu ve özellikle performans tarafından değişir. Şartname ait ısı yalıtım malzemeleri izole bilimsel asli bir karar olmakla birlikte, başarılı bir şartname belirteci anlayış üzerine matematiksel performansı, ama son yüklemeyi etkileyebilecek çevresel faktörler sadece dayanır.
Şartname ve ısı yalıtımı ürünlerinin çoğu kez asgari gereklerine bağlıdır Yapı Yönetmeliği ve üreticilerin performans verileriyle ilişkileri ve ileri sürülmüştür mevzuat bir dizi üretimini yönlendirdiğini ürünleri aralarında ilgi çekici bir fark bulunmuyor.
Bununla birlikte, Mantolama Uygulaması doğru bir şekilde uygulanması hedefiyle, belirleyicinin doğru mantolama uygulaması olarak anlaması ve herhangi bir inşaat ayrıntısına doğru teknolojiyi uygulaması gerekir. Yalıtımın işe yaradığı süreçleri ve gerçekten de çalışmasını durduran faktörleri daha iyi anlayabilmek hedefiyle, belirteçler doğru uygulama hedefiyle doğru mantolama malzemeleri belirtmek hedefiyle çok daha güçlü bir duruma gelecektir.
Bir mantolama uygulaması ürününün kurulu performansı sadece performans özelliklerine değil, ısı yalıtım yapan firmalar ve genel en iyi uygulama işçiliğine olan gereksinimlere bağlı değil ayrıca uygulanacak yalıtkan malzemenin kurulu düzenine en en akıllıca seçeneğe de bağlıdır. Bu nedenle mantolama yapan firmalar seçimi oldukça önemlidir. dış cephe mantolama firması nasıl seçilmeli diye düşünülmelidir.
Mantolama Uygulanmış odalar ya da binalar kışın sıcak, yaz aylarında daha serin kalır. Dolayısıyla, ısı yalıtımı yapı hem yazın hem de kışın büyük konfor sağlar.
Mantolama uygulaması sağlanan bir bina, binada ki dilenen sıcaklık koşullarını güvenliğini sağlamak amacıyla daha az güç gerektirir.
Bu, enerji ve ekstra maliyetlerden tasarruf sağlar.
AC, soğutucu, ısıtıcı vb. Gerek yok.
Isı yalıtımı çatı güverte çatlamasını engeller.
İnşaat esnasında bir yapıda genleşme derzleri lüzumlu değildir.
Isı yalıtımı sarfedilen malzemeler betondan daha hafif olup çatı plakasındaki ölü ağırlığı azaltır.
Mantolama malzemeleri geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmektedir.
Yüklemek ve istiflemek kolaydır.
Yangına dirençlidir.
Bakım lüzumlu değildir.
Mantolama Ürünleri Çevre dostudur.