Dış Cephe Söve Montajı Nasıl Yapılır?


Dış Cephe Söve Montajı Nasıl Yapılır?

Dış Cephe Söve Montajı Teknikleri

Söve imalatı ve dış cephelerde söve montajı konularını incelediğimizde bugünümüzde ayrı birer meslek olarak beceri ve ustalık gerektiren bir zanaat olduğunu görmekteyiz. Bugünkü inşaat pazarında çok farklı malzemelerden elde edilen metal alaşımlı, poliüretan, polyester, ahşap, beton ve natural taşlardan işlenerek çok farklı modellerde ve ölçülerde hazırlanmış söveleri bulmak mümkündür. Bu söveler montaja hazır durumda bulunurlar. Bu tür sövelere hazır söve denir. Hazır söveler içerisinde en çok program payı polistren köpük (strafor) sövelere aittir. Sövelerin kapı ile pencere yanlarına ve üstlerine bağlanmasına sövelerin montajı ya da söve monte etme denir. Pencerelerde söveler denizlik altına da uygulanabilir. Hatta hazır denizlik söveleri de piyasada bulunmaktadır. strafor duvar paneli makalesini inceleminizi tavsiye ederiz.

Monte edilecek sövenin ve mantolama çeşidinin türüne göre montajı farklılik göstermesine rağmen temel olarak aynı şekilde montajı yapılır.

Söve Uygulama Yöntemi

İşlem sırasına göre montaj Dış Söve Montajı Uygulama Prosedürü Şöyle Sıralanabilir;


+ Söve kaplanacak yüzey düzgün olmalıdır.
+ Söve yapar iken lüzumlu emniyet tedbirleri alınmalıdır.
+ Sövenin cinsine makul yapıştırma harcı seçilmelidir.
+ Ağır söveler yerine dayanıklı bir şekilde tutturulmalıdır.
+ Söve montajında can güvencesi alınmalıdır.
+ Söve montajına ilk evvel yan parçalardan başlanmalıdır.
+ Söve parçaları şakulinde ve terazisinde yerine konmalıdır.
+ Sövenin ek yerleri düzeltilmelidir.
+ Fazla harçlar kurumadan alınmalı, ek yerleri tesviye edilmelidir.

+ Dış Cephede Söve Montaj Alanının Hazırlanması : Montaj yapılacak pencere ve kapı kıyıı ile üstlerini, varsa çıkıntıları kırarak temizleyip hazır duruma getirilir. Pencere etrafına montajı yapılacak söveler ile montaj yapma araçları (Testere, keser, çivi, kalem, metre, mastar, terazi, spatula, mala, harç hazırlama kabı ve yapıştırma harcı) montaj alanına getirilir.

+ Söveleri Ölçüsüne Getirme: Söve ölçülerini denetim ederek boyları, köşe açıları ile kertme yapılacak yerler dilenen değerlere getirilir. İnşaatta (montaj alanında) pencere ve denizlik ölçüleri birbiriyle aynı standartta olmayacağından, boy ve kertme ölçülerini söveyi yapıştırılacağı yüzeye dayayarak ölçüleri direk söve üstüne markalanabilir. Söve montajı bina dış yüzeyine yapıldığından çalışanların düşme riski vardır. Bu sebeple düşmeye karşı lüzumlu güvencesi almadan çalışma yapılmamalıdır.

+ Söve Yapıştırıcı Harcını Hazırlama: Söve yapıştırma harçları piyasada hazır torbalar durumunda bulunurlar. Sövenin cinsine makul yapıştırma harcını seçilir. Üretici firma önerileri tarafında yapıştırma harcı su ile karıştırarak hazırlanır.

+ Söve Yan Parçalarını Monte Etme: Söve montajına ilk evvel yan parçalardan başlanır. Yapıştırma harcı sürülen söve yan parçaları şakulinde yerine yerleştirilir. El ile darbeler uygulanarak duvara yapışması sağlanır. Terazi ve mastar ile düzgünlüğü denetim edilir.

+ Söve Üst Parçasını Monte Etme : Üst söve yan söveler bağlandıktan sonra yerine yapıştırılır. Üst söve yan sövelerden yana doğru taşıyor ise taşmanın her iki yanda da eşit olmasını metre ile ölçülerek sağlanır. Sövenin üst kıyı doğrultusu ve yere paralelliği mastar ve terazi ile dilenen değerlere getirilir. Üst söve üstüne el ile darbeler uygulanarak, sövenin duvara yaklaşması ve yapıştırma harcının duvara yapışması sağlanır. Yapıştırılan üst sövenin beton çivisi vb bağlantı elemanı ile yerine dayanıklı bir şekilde tutturulmasını sağlanır.

+ Söve Montajının Son Aşama : Söve ek yerleri yapıştırma ya da derz harçlarıyla düzeltilir. Yapıştırma harcı kurumadan çok harçlar mala ya da spatula ile alınır. Ek yerleri harç ile düzeltilir.