Binaların Dış Cephesinde Söve Kaplaması Nasıl Yapılır?


Binaların Dış Cephesinde Söve Kaplaması Nasıl Yapılır?

Dış Cephe Söve Kaplaması Nasıl Yapılır?

dış cephe söve kaplama programı nasıl yapılır; 

Uygulama yapılacak yüzeyler ölçü alınarak belirlenir. Gönye hisseleri hesap edilir.

Projeye ideal bir şekilde model çıkartılır ve gönye sayesinde 45ºlik açı verilebilecek şekilde söve uçları belirlenir.

Dış ya da iç gönye haline göre hesaplanarak gönye kesilir.

Daha evvelce mikser sayesinde hazırlanan strafor yapıştırıcısı söve arka yüzeyine taraklı mala ile sıvanır yapıştığı yere vakumlanarak yapışır. Söve, pencere modellemesine ideal bir şekilde yapıştırılır.

Uygulanan söve çivi sayesinde ideal noktalardan sabitlenir ve böylelikle yapıştırıcı kuruyana kadar söveler mekanik yolla zemine tutturulmuş olur.

Bina Cephesinde Uygulanan En İyi Söve Kaplamaları 

Çiviyle sabitlenen yerlerden esnek akrilik sıva ile doldurulur fırça yada strafor sayesinde uygulanan ekyeri tadilati mükemmel bir zemin alır.

Taşan yapıştırıcılar ve akrilik onarım sıvası fırça ile ek yerleri düzeltilir. Tamir edilen bölgelerde oluşacak girintiler ve pürüzler yoklama yapılarak sürülür.Kuruduktan sonra zımpara sayesinde çıkıntılar tasfiye edilir.Böylece söve programı boya yapmaya hazır duruma getirilir kılcal çatlak olmaması amacıyla ekyeri tadilatını sonuçlanmış olur.

Cephede yağışa maruz kalmış plakalar söveler, denizlikler, katsilmeleri yani bütün göresel materyeller boya programı yapılmadan evvelce kuruması beklenmelidir aksi taktirde boyanın altında kalacak olan nem zemanla boyanın üst yüzeyine çıkmaya çalışacak olup boyada çatlamalar ortaya getirebilir kuruduktan sonra astar ve boya yapılarak sonlandırılırmalıdır.