Dış Cephe Kaplaması Yaptırmak, Mantolama Zorunlu mu?


Dış Cephe Kaplaması Yaptırmak, Mantolama Zorunlu mu?

Dış Cephe Kaplaması, Mantolama Zorunlu mudur?

Mantolama zorunlu mu? sorusu pek çok bireyin zihnini kurcalayan ve olabildiğince mühim bir mevzuya değinen sorulardan biri. Mantolama zorunlu mudur? mu diye sorarız zira maliyetli ve vakit alıcı bir işten söz ediyoruz. Bu yüzden de ısı yalıtımı yaptırmak zorunlu mu? sorusunu, ısı yalıtımı maliyetli bir iş mi sorusu takip ediyor. Mantolama programı, esas ve kısa bir açıklama ile ısının bina içerisinde muhafaza edilmesini sağlayacağından olabildiğince mühim bir lüzumluliktir. Bu halde ise ısı yalıtımı mecburi mu lüzumlu mi kimler tercih edebilir görmüş oluyoruz. Geçmişte bir mecburilik olarak kabul edilmeyen ve meşru bir hali da bulunmayan bu program, yakın vakitte bir mecburilik durumunu aldı. Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliği, ısı yalıtımı zorunlu mu diye soranlar amacıyla yanıt niteliğindedir. Peki, namacıyla zorunlu namacıyla bu programya lüzum duyuyoruz süratlice bir bakalım. strafor duvar paneli makalesini inceleminizi tavsiye ederiz.

Mantolama mecburi mu diye sorarken aklınızda ayrıntılı tereddütler olabilir. Gerekliliğinden emin olmayabilirsiniz örneğin. Fakat ısı yalıtımı gerçekleştiren yani enerji akışını engel olan program, binaların sıcak ve soğuk havalardaki dayanıklılığını artırmaktadır. Hem de büyük oranda tasarruf elde etmenizi de sağlar. Çünkü sıcak havanın içeride muhafaza ediliyor olması, sizin daha az ısınma harcaması yapmanız manasına gelecektir. Mantolama mecburi mu diye sormadan evvel gerçekte ısı yalıtımının üstünlükleri nelerdir hususu üstünde durmak lüzumiyor. Bu sayede ısı yalıtımı zorunlu mu, namacıyla mecburi ya da namacıyla zorunlu olmalı daha net anlaşılabiliyor. İnsanlara sağladığı avantajlar, binalara kazandırdığı özellikler ve de etraf düzenlemesindeki yeri göz ardı edilmemelidir.

Mantolama zorunlu mu? diye soruyoruz, belki konunun maliyetlerini düşünüyoruz ama bu maliyet ileride yapacağımız ısınma harcamalarında büyük bir karlılık sağlayacak, ilgi çekici bir harcamadır. Mantolama mecburi mu sorusunu yöneltenler amacıyla mühim bir bilgi ise programın yalnızca kış ayları amacıyla lüzumlulik taşımadığı olmalıdır. Kış aylarında soğuk havanın bina amacıylae girmesine engel bulunduğu gibi, yaz aylarında sıcak havanın girişini engellediği bilinmelidir. Yani yaz kış bu programya lüzumsinim duyacaksınız. Kısacası ısı yalıtımı zorunlu mu? Evet, kaliteli bir hayat amacıyla zorunlu bir programdır. Bunun yanı sıra meşrua da bu zorunlulik sağlanmıştır. Siz de bundan sonra aklınızdaki ısı yalıtımı zorunlu mu, yaptırmak lüzumlu mi gibi soruları geride bırakabilirsiniz.

Mantolama Yasası ve Isı Yalıtımı Yönetmeliği
Mantolama Yasası olarak da tanınan, Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği ile ilgili ayrıntılı verilere yer vereceğiz. Bildiğiniz gibi 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre yapıların belli yalıtım standartlarına sahip olmaları ve bunu aynı yasaun 7. Maddesi uyarınca F/1/d Enerji Kimlik Belgesi ile ibraz etmesi lüzumludir. Biz bu yasa ve yönetmeliği Mantolama Yasası olarak bilmekteyiz. Tabii bu yasa yalnızca ısı yalıtımı özelinde çıkarılmamıştır, fakat en mühim kalem yani verimlilik belgesinin en ciddi kaleminden ötürü ısı yalıtımı yasası olarak tanımlarız.

Enerji, bugünkü koşullarında en çok harcama uygulanan kalemlerin başında gelmektedir. Gerek hane bazında, lüzumse yerel kapsamda enerji maliyetleri bütçemizin büyük bir bölümünü teşkil etmektedir. Oysa, en azından yapıların ısıtılması ve soğutulması amacıyla sarf edilen enerjinin yalıtım ile olası olabildiği öneme alıncak olursa ısı yalıtımı yasası olarak tanınan Enerji Verimliliği yasau ve buna bağlı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uzun vadede milli menfaatlerimize hizmet eden programlar olarak kabul edilmelidir.

Hepimizin malumudur ki, ülkemiz enerji hammaddesi yapımcısı değildir. Bütün fosil yakıt türlerini dışarıdan aldığımız gibi, elektrik enerjisi üretmek noktasında da sıkıntılarımız mevcuttur. Bu amaçla ısı yalıtımı yasası bubugünküde bir zorunlulik durumunu almış, 2011 senesinde çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu Ve Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği uyarınca bu sarfiyat kamusal olarak denetim altına alınmak istenmiştir. Her ne kadar pek çoğumuz amacıyla bu bir külfet gibi görünse de, ısı yalıtımı yasası zorla yönlendirilmekte bulunduğumuz bir olumlu adımdır. Küçük maliyetleri göze almayarak binalarımıza yalıtım yaptırmadığımız takdirde yapacağımız aylık enerji tasarrufunu, belli bir maliyete katlanmak üzere azaltmaya teşvik eden Enerji Verimliliği Kanunu olabildiğince verimli bir yasadır. Yani ısı yalıtımı yasası lüzumlu ve yararlı bir programdır.

Mantolama yasası kapsamında 2018 Mayıs ayına kadar 50 metrekare ve üstünde inşa kısmı tespit edilen yapıların F/1/d olarak belirti edilen Enerji Kimlik Belgesi edinmeleri zorunludur. Elektronik ve elektrikli cihazlarda bulunduğu gibi A’dan, G’ye kadar enerji sınıflandırmaları tespit edilen bu belge uyarınca ısı yalıtımı yasası kapsamında yapının A ve C sınıfları arasında olması istenir. G katagorisinden daha düşük civarda yapının ruhsat alabilmesi söz hususu değildir. Bu yapılarda hiçbir program olmamasından ötürü yasaa bütünüyle aykırı oldukları kabul edilir. Hem de ısı yalıtımı yasası uyarınca C katagorisinden daha düşük kalite taşıyan yapılar amacıyla pek çok yükümlülük de gündeme getirilmiştir. Yalıtım standartlarına makul olmayan yapılar amacıyla ek vergi sorumlulukları getirilmiş olup, ilaveten yalıtım programı bulunmayan yapılara Enerji Kimlik Belgesi de tahsis edilmeyecektir. Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılar ise, kiraya verilemeyecek ve alım-satımı yapılamayacaktır.

Yani ısı yalıtımı yasası uyarınca yapıların şartlara makul duruma getirilmesi para cezaları ile değil, çok daha ağır müeyyidelerle karşılaşılması muhesasdir. Ulusal ekonomik yarar öneme alındığında ısı yalıtımı yasası hükümlerinin son derece doğru bulunduğunu söylemek hatalı olmayacaktır.

Mimarca Söve & Mantolama olarak, sektörümüzle olan teması ve bizim menfaatlerimize hizmet ettiği amacıyla değil, milli çıkarlarımızı gözettiği ve uzun vadede ciddi bir ekonomik yarar sağlayacağı amacıyla ısı yalıtımı yasası maddelerinin destekçisi bulunduğumuzu açık biçimde belirtmek isteriz. Her ne kadar çok sayıda zor olan neden var olsa da, devletin ısı yalıtımı yasası ile meydana gelen maliyet yükünü azaltmak amacıyla sunmuş bulunduğu pek çok olanak da söz hususudur. Faizsiz kredi ve vergi desteği gibi programlardan yararlanarak, Mantolama maliyetlerinin büyük bölümünü finanse edebilir, uzun vadede karlı bir yatırım yapmış olursunuz. Bu bağlamda devlet takviyeleri ile ilgili sizi doğru biçimde yönlendirmek üzere uzmanlarımızla bir görüşme yapabilir, hem hizmet fiyat ve kalitelerimiz ile ilgili bilgi alabilir, hem de ısı yalıtımı yasası kapsamında sorumluluklarıniz ve kamusal haklarınız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.