TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları


TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları

TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

Binalarda Enerji Verimliliği İle İlgili Olarak 29 Nisan 1998 Tarihinde Yayımlanan Tavsiye Niteliğindeki Ts 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” Standardı; 14 Haziran 1999 Tarih Ve 23725 Sayılı Resmi Gazetede Yeniden Yayımlanarak Ve Bu Standardın Paralelinde Hazırlanan “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”nin 08 Mayıs 2000 Tarih 24043 Sayılı Resmi Gazetede Yer Alması İle 14 Haziran 2000 Tarihinden İtibaren Uygulaması Zorunlu Standart Olarak Yürürlüğe Girmiştir.


14 Haziran 2000 Tarihinden Sonra Yapılan Binalar; Standart Ve Yönetmeliklerin Koşullarına Uymak Zorundadır.

12 Ağustos 2001 Tarih Ve 24491 Sayılı Resmi Gazete İle Yayımlanan "Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği" İle Isı Yalıtımı Uygulamalarının Denetimi için yapı denetim firmaları yetkilendirilmiştir.


Ts 825 "Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" Standardı

14.06.1999 Gün Ve 23725 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

14.06.2000 Tarihinden İtibaren Zorunlu Uygulamaya Geçmiştir.

14.06.2000 Tarihinden İtibaren Bütün Yapıların Isı Yalıtım Proje Hesaplarında Anılan Standarttaki Kurallar Baz Alınacaktır.

Bu Zorunlu Kurallar Özetle;

1- Binaların Alan Ve Hacim Oranlarına Göre Isıtma Harcamalarına Yeni Sınırlar Getirmiştir. İklim Bölgelerine Göre (66 İle 175 Kwh/M2) "Binaların Isıtılmasında Daha Önce Kullanılan Enerjiden Yaklaşık % 50" Tasarruf Elde Ediliyor."

2- Binaların Kolon, Kiriş, Perdelerine Isı Yalıtım ZorunluluğuGetirilmiştir.

3- Binalar, Enerji Kimlik Belgesi sahibi oluyor

4- Binaların Yoğuşma Analizleri Yapılıyor.

5- Isı Yalıtımına Süreklilik Kazandırılıyor.

6- Sürdürülebilir enerji kaynaklarının korunmasına yardımcı oluyor.