Mantolama İle Doğal Gaz Faturaları Düşürüyor


Mantolama İle Doğal Gaz Faturaları Düşürüyor

Mantolama İle Doğal Gaz Nasıl Düşer?

Günümüzde bundan sonra herkes ısı yalıtımı programı yapıldığında doğalgaz faturalarının düşeceğini, daha az enerji ile istenilen konfor şartlarına ulaşılacağını ve program ardından dairesinin değerinin artacağını iyi biliyor.
Bütün bu gerçeklere karşın hala apartmanlarda ısı yalıtımı yapılamamasının en büyük nedenleri; bütün kat maliklerini ikna etme çabası ve yönetimlerin büyük bedeller düşen daire sakinlerinin tahsilat yükünü ve sorumluluğunu üstüne alabilmek istememesi olarak sıralayabiliriz.


Mantolama Kararı Alma Süreci

Isı Kayıpları Doğal Gaz Faturalarını Kabartıyor. Binalarda toplu karar almanın zor bulunduğu ısı yalıtım sürecinde; konut yönetimlerinin aldığı ısı yalıtım kararlarının büyük bir kısmının hukuki açıdan yanlış bulunduğu ve gelecekte oluşması muhtemel bir anlaşmazlık halinde meşru açıdan zor halde kalınmaya sebep olacak eksikliklere sahip bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu halde seçilecek uygulayıcı firmanın yönetimlere hukuki danışmanlık sağlıyor olması mühim bir noktadır. Isı yalıtım kararı alan konut yönetimlerinin, sözleşme ve karar defteri konusu ile ilgili gereksinim duyabileceği bütün hukuki destek ile bir arada yalıtım süreci süresince problem yaşanabilecek konut sakinlerinin takibi de konut yönetimlerinin yükünü daha da arttırmaktadır.


Firma, apartman yönetimlerinin gereksinim duyabileceği bütün hukuki destek ile bir arada tahsilat işlemleri yükünü, daire sakinleri ile tek tek görüşmek amacıyla yönetimlerin yerine tahsil ederek büyük bir sorumluluğu üstüne alıyor.