Mantolamanın Faydaları, Isı Yalıtımının Yararları Nelerdir?


Mantolamanın Faydaları, Isı Yalıtımının Yararları Nelerdir?

Mantolamanın Faydaları Nelerdir?

Isı yalıtımı enerji kullanımını azaltır:
Birinci ve ikinci dünya savaları ve sonrasında 1970'li senelerde yaşanan petrol krizi ile enerjinin ehemmiyeti giderek arttı. Enerji verimliliği ve tasarrufu ile alakalı bilimsel çalışmalara ehemmiyet verildi. İnsanların hayat kalitesinden ve konforundan taviz vermeden, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla alınabilecek 3 teknik bulunmaktadır. Bunlar, yüksek verimli cihazların kullanılması, otomasyon sistemleri ve ısı yalıtımıdır. Bu üç tedbir arasında ilk sırayı ise ısı yalıtımı alır. Etkin bir ısı yalıtımının yapılmadığı binalarda enerji kullanımı çok çokdır. Hesaplamalar etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama %50 enerji tasarruf edilebileceğini meydana koymaktadır.


Isı yalıtımı çevrenin korunmasına katkı sağlar:

Enerj, ,htiyaçlarının yükselmesi ve verimli enerji kullanılamaması sonunda habva kirliliği artıyor. Hava kirliliğindeki artış kendini küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle gösteriyor. Küresel ısınma tehdidi ve havahava kirliliğini azaltmak günümüzün en mühim konularının başında geliyor. Küresel ısınmanın trajik neticeleri şimdilik görülmediğinden çevreciler ve bilim insanlarının sıksık uyarılarına karşın kamuoyunda beklenilen reaksiyon oluşmamaktadır. Kış mevsiminde ısı kayıplarının azaltılması ve yaz mevsiminde istenmeyen ısı kazançlarının engellenmesi ile elde edilecek yakıt tasarrufu yanında atmosfere sunulan sera gazlarında da bir düşüş sağlayacaktır.


Isı yalıtımı ısıl konfor sağlar:

kapalı bölgelardaki ısıl koşullar o bölgeda hayat sürdüren insanların konforunu ve sağlığını direk ilgilendirir. Şnsanların çalışma verimlerini büyük ölçüde bulundukları bölgeın ısısı belirler. Çalışma bölgeının ısıl koşulları, insanların bedensel ve zihinsel üretim süratini direk etkiler. Çok sıcak ya da çok soğuk bölgeların çalışma verimini düşürdüğü belirlenmiştir. Yine çok soğuk bölgeların yol açtığı sıhhat problemleri da iş kuvveti kayıbına ve buna bağlı sıhhat harcamalarına namacıyla olur. Ortam sıcaklıklarının iş bölgelerinde iş kazalarına namacıyla bulunduğu da belirlenmiştir. Bina kabuğu tasarımında; bağıl nem değerinin kısa süreler amacıyla bile 0,8 puan yüksek olması halinde iç yüzeylerde küf oluşum riski bulunmaktadır. İç yüzeylerde meydana gelen yoğuşma, neme karşı titiz olan korunmamış yapı malzemelerinde hasarlar meydana gelmesine namacıyla olabilir. Yüzeydeki nem miktarının çok olması telefisi olmayan fiziksel değişimlere ve kimyasal reaksiyonlere (paslanma, korozyon) ve biyolojik etkilere namacıyla olarak konforumuzu bozar. Yapı elemanlarının arayüzlerinde meydana gelen yoğuşma yapımızın yük taşıyıcı kısımlarında tespit edilen demirlerin paslanmasına namacıyla bulunduğu amacıyla yapı ömrünü tehdit eden unsurlardan biridir.