Tesisat Yalıtım Malzemeleri


Tesisat Yalıtım Malzemeleri

Tesisat Yalıtımı Nedir Ve Malzemeleri Nelerdir?

Isı yalıtımı; enerji kazanımı amacıyla, sıcaklık farkından ötürü meydana gelebilecek ısı kayıplarını ve kazançlarını önlemek amacıyla alınması gereken bir önlemdir.

Isı yalıtımı; yapılarda, tesisatta ve endüstride yapılmaktadır. Yapılarda sarfedilen ısı yalıtım malzemeleri ile tesisat ve saniyesel yalaıtm malzemeleri, uygulamalarda sarfedilen ısı yalıtım malzemeleri birbirlerinden çok değişik özellik göstermektedir.

Tesisat ve saniyesel uygulamalarda, tesisat amacıyladen geride bıraktığımız akışkan ısısına göre 3’e ayrılmaktadır.

Soğuk Hatlar: Akışkan ısısı +6oC’den düşük hatlar
Ilık Hatlar: Akışkan ısısı +6oC ile +100C arasındaki hatlar
Sıcak Hatlar: Akışkan ısısı +100oC’den daha yüksek hatlar
Tesisatta mantolama, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek amacıyla yapılır. Tesisat ve Endüstriyel Uygulamalarda sarfedilen ısı yalıtım malzemeleri genel olarak; Polietilen Köpük, Kauçuk Köpüğü, Camyünü Poliüretan, Cam köpüğü ve Kalsiyum Silikat’tır


Tesisatta Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri İçin Olması Gerek Genel Özellikler Şöyledir;

+ Isı İletim Katsayısı

+ Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı

+ Yangın Dayanımı

+ Korozyon Riskinin Az Oluşu

+ Uygulama Kolaylığı

+ Ekonomiklik