Su Basman Nedir? Su Basman Profili Ne İşe Yarar?


Su Basman Nedir? Su Basman Profili Ne İşe Yarar?

Su Basman Nedir? Su Basman Profili Ne İşe Yarar?

Dilimize yapı eteği olarak çevrilen ama bu çevirisi kullanılmayan Fransızca'dan geçme kelime. Fransızca yazılışı soubassement olup, sous=alt ve bassement=zemin sözcüklerinin ulanmasıyla elde edilmiş olma olasılığını hafife almamak gerekir. Subasman yapıda zemin kotunun (sıfır kotu, giriş kotu) altında kalan, ama toprağa gömülü olmayan seksiyonü ifade eder. bu seksiyon yapının üstüne oturtulmuş bulunduğu bir döşeme, bir kaide olabileceği gibi, basitçe, bodrum katının yüzeyde kalan alanı da olabilir.

Binanın zemin kotunu natural zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı natural etkilerden, nemden, sudan vs korumaktır. her binada illa subasman bulunması gerekmez, arazi koşullarının gerektirdiği hallerde subasman yapılır.

Telaffuzunun bize çağrıştırdığının aksine bu sözcüğün su basması-basmaması meseleleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Vaka tamamıyla ses benzerliğinden ibarettir, tekrar de, garip bir biçimde, elverişsiz arazilerde inşa edilmiş binalarda subasman kotunu daima su basar.


SUBASMAN SEVİYESİNİN İŞARETLENMESİ

Su basman düzeyi bir binanın sıfır kotunun bulunduğu yerdir. Bu düzey binanın zemin katının taban düzeyi olmaktadır.Bu düzeyden bodrum tarafına doğru kotlar eksilir. Yukarıya doğru artar.Bir binanın su basman kotunun nasıl verileceği imar yönetmeliklerindebulunmaktadır.Genelde bir binanın su basman düzeyi, yanından geride bıraktığımız yolun kaldırım düzeyi ile ayni olmalıdır.Kaldırım düzeyinin kotu Hs olsun. Hs ayni vakitte binanın da zeminkotu olmaktadır.

Bu kotun binaya aplike edilebilmesi amacıyla ilk önce Şekil 2 de gördüğünüz ip iskelesi kazıklarının inşaat çukuru köşelerine çukurdan yaklaşıkk 1m mesafede çakılması gerekir. Bu kazıkların yüksekliğinin 1m düzeyinde olmasıyeterlidir. Her köşede biçim 2 de gördüğünüz gibi üç kazık çakılmalıdır. Dörtköşe amacıyla toplam 12 adet kazığa gereksinim vardır. Her bir kazığa subasman düzeyinin işaretlenmesi biçim 3 deki gibi gerçekleştirilir. Bu nedenle inşaat sahasının ideal bir yerine nivelman noktası tesis edilir ve kotu HN gidiş dönüş nivelmanı ile belirlenir.Nivo aleti ideal yani on iki adet ip iskelesi kazığını ve nivelman noktasını görecek biçimde kurulur. Daha sonra nivelman noktasında g geri okuması yapılır.

og = HN+g-Hs bağıntısı ile lüzumlu okuma sayısal sayısal değeri hesaplanır. Mira, rastgele bir ip iskelesi kazığının yanına getirilir (örnek olarak I nok.). Nivonun dürbünü buradaki miraya döndürülür. Hesaplanmış olan og sayısal sayısal değeri nivonun yatay izlenim eksenine isabet etmesini sağlayacak biçimde mira, düşey yönde ip iskelesi kazığı süresince aşağı ya da yukarı doğru hareket ettirilir.

Dürbündeki yatay izlenim çizgisi, og sayısal sayısal değerinin üstüne geldiği vakit miranın sıfır çizgisi ip iskelesi kazığına işaretlenir. Bu işaret kırmızı kalemle ya da çivi ile yapılabilir. Aynı prosedür başka ip iskelesi kazıklarında da yapılır.

Kontrol : Aletin yeri değiştirilerek işaretlenmiş olan yerlere mira tutularak okuma yapılır. Bu okumaların bina köşelerinin hepsinde birbirine eşit olması gerekir.

İnşaat çukurunun her dört köşesinde işaretlenen düzey çizgilerine tahtaların üst kenarları çakılarak ip iskelesi kurulmuş olur. Böylece yapılacak binanın giriş düzeyi ip ikelesine taşınmış olur.

İNCE APLİKASYON

İp iskelesinin kurulmasından sonra, ip iskelesi tahtaları üstüne bina cephe doğrultularının işaretlenmesi gerekir. Bu işaretler biçimde (a,b;c,d ; e,f ; g,h) olarak görülmektedir. Karşılıklı olarak bu işaretler arasına ipler gerilir. İp doğrultularının birbirini kestiği noktalar bina köşelerini temsil etmektedir.Böylece su basman civarına göre ip iskelesi kurulmuş olur.

subasman kotu çizimi

subasman çizimi

DIŞ CEPHE MANTOLAMADA KULLANILAN SUBASMAN PROFİLLERİ

mantolama Sisteminin alt kenarında ve gerektiğinde yanda bitişi meydana getirmek hedefiyle monte edilir. Taşıyıcı hedefiyle değil başlangıcın ve düzenin düzgün prosedüresi amacıyla kullanılır.2,5 m uzunluğunda paslanmaz alüminyum subasman profılleri, 3-4 5-6 ve 8 cm levhalara ideal yatak genişliklerine sahiptir.