Geleneksel Düz Çatılarda Yalıtım Nasıl Yapılır?


Geleneksel Düz Çatılarda Yalıtım Nasıl Yapılır?

Geleneksel Düz Çatılarda Yalıtım Nasıl Yapılır?


Düz çatılarda yalıtım programları yapabilmek için, ilk olarak yalıtım yapacağımız malzemeler çatının dış yüzeyine uygulanır. Dış yüzeye yapılan malzemeden sonra çatı su geçirmez malzeme ile kaplanmaktadır.

Zemin Yalıtımı
Binanın bodrumunun olup olmaması, zeminde yapılan yalıtımın yöntemini ve ekonomik olup olmamasını direk etkileyen faktördür. Bodruma sahip evlerde yalıtım malzemesi, bodrum tavanına ya da son derece spesifik tekniklerde ev zeminine uygulanmaktadır. Bodrumu bulunmayan evlerde ise; zeminden bir oran boşluk bırakarak ek bir yalıtım özelliği kazanabilmektedir.

Soğuk iklim koşullarında tespit edilen binaların zeminlerinin ortalama U sayısal sayısal sayısal sayısal sayısal değeri 0,50’dır. EPS standartlarında bir yalıtım yapılması durumunda U sayısal sayısal sayısal sayısal sayısal değeri 0,17’e kadar düşmektedir. Orta iklim koşullarında tespit edilen binaların zeminlerinin U sayısal sayısal sayısal sayısal sayısal değeri 1,20’dır. Bu değer sıcak iklim yerlerinde 3,40’dır. Eğer orta ve sıcak iklim koşullarına sahip binalarda EPS standartlarında yalıtım yapılması durumunda; orta iklim koşullarındaki U sayısal sayısal sayısal sayısal sayısal değeri 0,41’e düşmektedir. Sıcak iklim koşullarında U sayısal sayısal sayısal sayısal sayısal değeri 0,48’e düşmektedir. Toplam yatırım maliyetinde m2 başına değerde en yüksek oran soğuk iklimdir. Soğuk iklimi sırayla orta iklim ve sıcak iklim izlemektedir.