Mantolamada Dış ve İç Ek Profiller


Mantolamada Dış ve İç Ek Profiller

Mantolamada Dış ve İç Ek Profiller

Bu bileşenler Strüktürel Silikonlu (taşıyıcı macunlu) sistemlerde cam biriminin ızgaraya mekanik bağlantısını sağlar. Dış ek profil cam birimi kenarı ile ısı kesicinin arasına yerleştirilir. İç ek profil ise ısı kesici ile ızgara arasında yer alır ve birtakım çözümlerde dış ek profil gibi cam birimi ile de Strüktürel Silikon (taşıyıcı macun) sayesinde birleştirilebilmektedir. Isı kesiciliğin iç conta yönünden üstlenildiği hallerde ayrı ayrı dış ve iç profiller yerine tek bir profile yer verilmektedir. Bu profillerin mekanik olarak yerleştirildikleri hallerde araya ısı kesici olarak bir yassı conta yerleştirilmektedir.

Dış ek profil ile cam biriminin birleşimi Strüktürel Silikon (taşıyıcı macun), taşıyıcı ara çıta ya da her ikisi ile eş güdümlü sağlanmaktadır. İç ek profil ise ısı kesici yolu ile ya da direk dış ek profil ve başka doğrultuda ızgara ile bağlantılıdır. Biçimsel yönden çözümler arasında bu bileşenler büyük farklılık göstermektedir.