Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi (mantolama) Hangi Amaçla Gereklidir?


Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi (mantolama) Hangi Amaçla Gereklidir?

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi (mantolama) Hangi Amaçla Gereklidir?


Binalarda ısı yalıtımı sağlamak hedefiyle tavsiye edilen duvarların içeriden yalıtımı ya da sandviç duvar sistemi gibi yöntemlerle, ısı köprülerinin engellenmesi olası değildir.

Oysa, Dış Cephe Yalıtım Sistemleri, hem duvar elemanlarının yarattığı yüzeyleri hem de kolon, kiriş vb. betonarme alanları yalıtarak, ısı köprülerini ortadan kaldırır ve yalıtımdan en etkin sonuç alınmasını sağlar. Böylece daha az enerji ile istenilen konfor şartlarına ulaşılabilir.

Ayrıca, Dış Cephe Yalıtım Sistemleri, yapı bileşenlerinde ısıl farklılıklardan meydana gelebilecek genleşme ve büzülme gibi fiziksel değişimleri önler. Duvar kesitindeki gerilmeleri, çatlakları, korozyon vb. yapı hasarlarını engel olarak daha güvenilir ve uzun yaşamlı binalar oluşturur.

Tüm bu etkenlerden ötürü ısı yalıtımı binalar amacıyla son derece lüzumlu bir sistemdir.