İç Cephe Mantolama


İç Cephe Mantolama

İÇ CEPHE MANTOLAMA


Binaların yalıtımında tercih edilen yöntemlerden biri de dış cephe ısı yalıtımı programının yapılamadığı hallerde tercih edilen iç cephe ısı yalıtımı programıdır. Konut yönetimleri ortak ısı yalıtımı kararı alamamışsa daire sakinleri iç cephe ısı yalıtımı programı yaptırarak çok az da olsa ısı tasarrufu yapmış olur.

İç cephe ısı yalıtımının uygulama biçimi dış cephe ısı yalıtımı uygulaması ile aynı sayılabilir. İç mekan Duvarları ısı yalıtım levhaları ile kaplanır ve boyanır, isteğe bağlı olarak alçıpan uygulaması veya çeşitli strafor dekoratif malzemeler ile farklı uygulamalar yapılabilmektedir.

ic-cephe-mantolama-m2-fiyatlari 

6 Maddede İç Cephe Mantolama Uygulamasının Zararları

 1. İÇ CEPHE MANTOLAMA OlUMSUZ SONUÇLAR DOĞURACAK BİR ISI YALITIMI SİSTEMİDİR.
 2. İç cephe ısı yalıtımı Duvarlarda ısı köprüleri oluşturur ve tam performans ısı yalıtımı sağlayamaz.
 3. İç cephe ısı yalıtımı Binanın dış duvarları korunmadığı için, dış cephede meydana gelebilecek çatlaklar yapı elemanlarının ıslanmasına sebep olur. Su sızıntısının zaman amacıylade iç yüzeye kadar ulaşması halinde küf, mantar, boya dökülmesi ve aynısı hasarlara namacıyla olur.
 4. İç cephe mantolama Oluşan rutubet,küf,mantar vb. olumsuzluklar namacıylai ile insan sağlığı yönünden tehlike oluşturmaktadır.
 5. İç cephe mantolama Isıtma sistemi (kombi,klima vb.) kapatıldığında oda ısısı süratle düşmeye başlar.
 6. iç cephe mantolamaİç duvarlara uygulandığı amacıyla bina dış yüzeyinin ısınmasına engel olamaz ve yaz aylarında enerji tasarrufu sağlayamaz.
 7. İç cephe ısı yalıtımı Yapı malzemelerinin ısı depolama kabiliyetinden faydalanılamaz.ic-cephe-mantolama-metrekare-fiyatlari 

8 Maddede İç Cephe Mantolama vs Dış Cephe Mantolama Karşılaştırması

İç Cephe Mantolama vs Dış Cephe Mantolama Karşılaştırması dediğimizde;

 1. Mimarca Mantolama Dış cephe ısı yalıtımı, binayı dışarıdan bir kabuk gibi sararak tam ve etkin bir ısı yalıtımı sağlar.
  Mimarca Mantolama İçten Mantolama, yalnızca iç duvarlara uygulanabildiği amacıyla döşeme kasetlerinde ısı köprüleri oluşturur ve etkin ısı yatlımı sağlamaz.
 2. Mimarca Mantolama Dış cephe ısı yalıtımı binadaki bütün rutubeti engeller.
 3. Mimarca Mantolama İç cephe ısı yalıtımı dış yüzeyde su sızıntısı yoksa yalnızca duvarlardaki rutubeti engel olabilir, ancak tavan ve döşemelerde rutubeti artırmış olur.
 4. Mimarca Mantolama Dış cephe ısı yalıtımı binayı bütün dış etkilerden korur.
 5. Mimarca Mantolama İç cephe ısı yalıtımı, rutubet ve nem hala içeri girdiği amacıyla, samimi uygulanan kaplama malzemelerinin ve iç cephe boyasının zarar görerek dökülmesine sebep olur.
 6. Mimarca Mantolama Dış cephe ısı yalıtımıda, ısı iletim katsayısı düşük daha kalın ısı yalıtım levhaları kullanılabilir, bu da ısı yalıtımından tam performans alınmasını sağlar.
 7. Mimarca Mantolama İç ısı yalıtımıda 2 ya da 3 cm lik ısı yalıtım levhası kullanılabilir, bu da etkin bir ısı yalıtımı sağlayamaz.
 8. İçten yalıtım uygulamasından sonra oluşacak ısı köprüleri başta; küf, mantar, terleme, yoğuşma ve şunlara bağlı olarak boya ve sıva dökülmelerine, beton ve donatıda korozyona sebep olacaktır. Bütün bu olusuz koşullar; insan ve yapı sağlığını etkileyecek çok mühim problemlere yol açacaktır.ic-cephe-mantolama-zararlari

Yukarıda yazdığımız sebepler göz önüne alınırsa, iç cephe ısı yalıtımı programının zaman amacıylade yaradan çok zarar getireceği açıktır.

METPOR olarak, binayı bir bütün olarak ele alan, hem ısı hem de su yalıtımı gerçekleştiren dış cephe ısı yalıtımı uygulaması sağladığı çok sayıda avantaj ile daha ön plana çıkmaktadır. İç cephe ısı yalıtımı uygulaması, çok katlı binalarda bina idaresi yönünden dış cephe ısı yalıtımı uygulaması kararı alınamadığı hallerde, daire sahipleri yönünden yapılabilecek bir yöntemdir.

Uygulama biçimi dış cephe ısı yalıtımı tekniği ile benzemektedir. Küçük detay farklılıkları mevcuttur. Dış cephe ısı yalıtımı da iç cephe mantolama uygulamasına göre daha kalın yalıtım malzemesi kullanılabilirken. İç cephe de bu miktar yalnızca 2-3 cm civarındadır.iç cephe ısı yalıtımı programı

Uygulama neticesi duvarlar dekoratif şekilde boyanabilir, hem de isteğe bağlı olarak alçıpan programı bile yapılabilir.

Binaların yalıtımında tercih edilen yöntemlerden biri de dış cephe ısı yalıtımı programının yapılamadığı hallerde tercih edilen iç cephe ısı yalıtımı programıdır. Konut yönetimleri ortak ısı yalıtımı kararı alamamışsa daire sakinleri iç cephe ısı yalıtımı programı yaptırarak çok az da olsa ısı tasarrufu yapmış olur.

ic-mantolama-zararlariİç cephe ısı yalıtımının program biçimi dış cephe ısı yalıtımı programı gibidir. Duvarlar ısı yalıtım levhaları ile kaplanır ve boyanır, isteğe bağlı olarak alçıpan programları ile estetik bir manzara elde edilebilmektedir.

Bu program yapılarak az da çoksa ısı yalıtımı sağlanabilir. İç cephe yalıtım sistemlerinin katkısı az bulunduğu bir gerçek, aynı vakitte birtakım olumsuz yönleri de vardır. İç cephe yalıtım sistemlerinin olumsuz yönlerine ileriki olursak;

Uygulama zaman amacıylade ısı köpükleri oluşturur bu da tam ısı yalıtımı sağlamamasına sebep olur. Dış duvarlar da yalıtım olmadığı amacıyla dış cephe de meydana gelen çatlaklar neticesi yapı malzemelerinin ıslanmasına sebep olabilir. Bu hal zaman amacıylade iç cephede küf, mantar, boya dökülmesi gibi hasarlara namacıyla olabilir.

ic-cephe-isi-yalitimi Isıtma sistemleri kapatıldığı anda oda ısısı süratle düşmeye başlar. İç cephe ısı yalıtımı tekniği yaz aylarında yalıtım sağlayamaz.

Uygulama yaptırmadan evvelce bu halleri da göz önüne almanızı öneriyoruz. Dış cephe ısı yalıtımı sistemi binayı komple sarmasından dolayı yüksek miktarda ısı yalıtımı sağlar. Oysa iç cephe ısı yalıtımı yalnızca duvarlara uygulana bildiği amacıyla etkin bir yalıtım sağlayamaz ve ısı kabarcıkları meydana gelmesine namacıyla olur.

Bir olumsuz özelliği de rutubet ve nemi tam olarak engelleyemez. Dış cephe ısı yalıtımı net olarak rutubeti engel olabilir ama iç cephe ısı yalıtımı yalnızca duvarlardaki rutubeti alabilir tavan ve döşemelerde rutubeti engelleyemediği gibi yükselmesine sebep olur.

Mantolama programında iç cephe ısı yalıtımı yapmadan evvelce konuyu daha da çeşitli şekilde araştırmanızı öneriyoruz.