Site Ve Apartman Yönetimleri Mantolama Isı Yalıtımı Kararını Nasıl Alır?


Site Ve Apartman Yönetimleri Mantolama Isı Yalıtımı Kararını Nasıl Alır?

Dış Cephe Mantolama, Isı Yalıtımı Kararını Nasıl Alır?

Mantolama kararı nedir?, mantolama ısı yalıtım kararı nasıl alınır?, mantolama kararı hangi aşamalardan geçer? sorularının cevaplarını bu makalemizde sizlerle paylaşacağız. Bütün konutlarda bulunduğu gibi bina ve sitelerde, bütün site sakinlerini ilgilendiren, tamir işlemleri belirli bir meşru çerçeve şeklinde olmak zorundadır. Bina ya da siteler mantolama uygulama programını yaptırabilmek amacıyla mantolama uygulaması kararı almalıdırlar. Apartman ya da site sakinlerinin katıldığı bir idare toplantısı yaparlar. Mantolama uygulaması kararı yapılmasına dair bir oylamanın da yapıldığı bu toplantı, yarıdan bir çok çoğunluğun kararı tarafında çıkacak sonuca göre mantolama uygulaması yaptırılması kararı alınabilir. İlk oluşturulan idare toplantısı esnasında yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci bir toplantı ve toplantı çağrısı yapabilir ve bu ikinci toplantıya katılan bireylerin çoğunlukla alacağı karar çoğunluk katılması sağlanmasa da geçerli olur.

 

Mantolama ve söve uygulaması amacıyla alınan karar esnasında, bina ya da sitenin ısı yalıtımı dışında diğer gereksinimleri da varsa, bu gereksinimler da alınan karara yazılmalıdır. Mantolama kararı alındıktan sonra, apartman ya da site idari, programın ne şekilde ve nereye yaptırılacağını saptamak üzere bir komisyon seçer ve alınmış olan kararda, bu komisyon da belirtilir. İlk toplantıda alınan Mantolama uygulaması kararı esnasında komisyon belirtilmemişse, ikinci bir toplantı ile yetki sahibi bir komisyon seçimi yapılır. Oluşturulan bu yetki sahibi komisyon, detaylı firmalardan yapılarına ideal, teknik ve idari şartnamelerle beraber öneriler alırlar. Teklif evveli dönemde bir teknik şartnamenin oluşturulması mühim bir ayırıntıdır.

 


Site Ve Apartman Yönetimleri Mantolama Isı Yalıtımı Kararı Zor Görünse de Oldukça Kolaydır.

Doğru oluşturulmuş bir teknik şartname de, mantolama uygulaması esnasında kullanılacak olan malzemenin kalınlığı, kullanılacak malzemelerin cinsi ve diğer teknik detaylar açık ve net olarak belirlendiğinde, her firmanın önerileri bu şartlar tarafında olacağından, seçim yapabilme çok daha basit bir duruma gelir. Hazırlanmış olan bu teknik şartname ile beraber öneri veren firmaların fiyatların yanı sıra, işi yapabilirlik düzeylerini gösterir referans belge ve verileri de idaree sunması gerekmektedir.

  

Mantolama kararı alma esnasında, apartman ve site idarelerinin mantolama, ısı yalıtımı yaptırabilmeleri amacıyla, meşru ideal şekilde hareket ederek, çoğunluğun sağlandığı bir karar almaları, karar ardından seçilen bir komisyona firma seçimi konusu ile alakalı yetki vermeleri, seçilen komisyonun bir teknik şartname üzerinden detaylı firmalardan öneri ve referans verileri almaları, seçilen firma ve maliyetle alakalı karar verildikten sonra, bir bilgilendirme toplantısı ile sakinlere bilgi verilmelidir. Görüldüğü Üzere mantolama ısı yalıtım kararı almak çok zor bir karar alma değildir.