Isı Yalıtımının Önemi Nedir?, Isı Yalıtımı Nedir?, Binalarda Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?


Isı Yalıtımının Önemi Nedir?, Isı Yalıtımı Nedir?, Binalarda Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

Isı Yalıtımı Neden Önemlidir?

İç mekanlarda Daha hijyenik, daha az rutubetli, kış ve yaz aylarında daha sıcak veya daha soğuk bir atmosfer sağlaması sebebiyle ve bu sayede yaşam standardını yükselterek, daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam şansı tanıması sebebiyle mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır. Yapılacak dış cephe kaplama, iç mekanlarda oluşabilen bir çok sorunun önüne geçebildiği gibi, yaşadığınız binanın duvarlarının dış etkilerden tamamen yalıtılması sayesinde, çok daha güçlü ve uzun ömürlü olmasını da sağlamaktadır. Mevsimlere göre yazın sıcak havanın içeriye, soğuk havanında dışarıya çıkmasını, kış aylarında bunun tersi olarak dışarıdaki soğuk havanın içeriye, içerideki sıcak havanın dışarıya çıkışını engelleyerek, düzgün ve sağlıklı bir iklimleme olanağı sunar.

Binalarda Isı Yalıtımı Yapılması Neden Önemlidir?

Bu sayede oluşan enerji tasarrufu bile, dış cephe ısı yalıtımının maliyetini en az iki en fazla üç sene içerisinde karşılamakta ve oluşturduğu yüksek standarttaki yaşam olanağı da ekstra kar olarak yaşamımıza yansımaktadır. Isı yalıtımları sadece dış cepheye yapılmamalıdır. Isı yalıtımı binalarınızın temelinden, çatılara kadar enerji kaçağı oluşabilecek ve aynı zamanda dış etkilere maruz kalabilecek her katmana yapılmalıdır. Bodrum katlarının toprağa temas etmekte olan duvarlarının, yoğuşma suyunu kesmek için, bodrum duvarlarının dışından bir Isı yalıtımı gerekmektedir, bunun yanı sıra temel altına uygulanacak bir ısı yalıtımı gerekir, tamamlayıcı unsur olarak tüm dış cephe mantolama ile ısı yalıtımı yapılması çok büyük bir gereklilik ve yasalarımızın zorunlu kıldığı bir zorunluluktur.

Binaların Isı Yalıtımının Önemi; Üstün Niteliklere Sahip Bir Yaşam Alanı Yaratmak Isı Yalıtımı Uygulaması Temelini Oluşturur.

Yine tamamlayıcı bir şekilde çatı ve teraslarda yapılacak su ve ısı yalıtımı uygulamaları ile iç mekanlardaki havanın verim sürekliliğini koruyarak, bireyler için üstün niteliklere sahip yaşam alanları oluşturmaktadır. Tüm bu nedenler doğrultusunda ve yasal bir zorunluluk haline gelmesi sebepleriyle dış cephe kaplama yani mantolama yapılmalıdır.

12 Maddede Isı Yalıtımının Faydaları

Bir ülkenin kalkınması ile ülke ekonomisi arasında çok yakın bir iliĢki vardır. Ülke ekonomisine doğrudan etki yapan uygulamalardan birisi de ısı yalıtım uygulamasıdır. Isı yalıtımının faydaları birey ve ülke bazında düşünebiliriz. Ülkeler için enerji tasarrufu ile oluşan ekonomik kalkınma ve sağlıklı bir çevre, bireyler için ise yakıt tasarrufu ile artan bir bütçe ve daha iyi konfor şartları örnek verilebilir. ısı yalıtımının faydaları maddeler halinde sıralayacak olursak;

 • Yalıtımın olmadığı yapılarda ciddi anlamda israf oluşmaktadır. Bu durum doğrudan ülke
  ekonomisine zarar vermektedir.
 • Yaşadığımız bölge ve coğrafi özelliklerden dolayı enerji kaynaklarına ulaşımın kolaylığına rağmen, enerji tüketiminde israfın önlenmesi büyük bir zorunluluktur.
 • Yapılarda ısı yalıtımı uygulamaları ile binalarda kullanılan enerji miktarları azaltılabilir, dolayısıyla enerji tasarruflu binalar üretilebilir.
 • Doğru ısı yalıtım uygulamaları ile harcadığımız enerji miktarı her yıl azalır.
 • Isı yalıtımı, binalarda meydana gelen ısı köprülerinin oluşmasını engeller.
 • Isı yalıtımı yapılmış evlerde, ısı dengeli şekilde yayılır. Yoğuşma ve hava akımı gibi istenmeyen durumlar oluşmayacağından konforlu bir yaşam elde edilir.
 • Isı yalıtımı, yapılardaki yaşam konforunu etkileyen nem ve küfgibi oluşumları engelleyerek sağlıklı bir yaşam konforu sağlar.
 • Binalarda istenmeyen durumlardan biriside korozyondur. Isı yalıtımı sayesinde bina cephesi dış etkenlere karĢı korunur ve korozyonun önüne geçerek ısı yalıtımı ne işe yarar sorusunun cevabıdır
 • İklime bağlı olarak meydana gelen sıcaklık farklarının sebep olduğu olumsuz Ģekil değiĢimi ve çatlaklara karşı ısı yalıtımı ile önlem alınması yine ısı yalıtımının faydaları arasında gösterilebilir.
 • Enerji tüketiminden dolayı ortaya çıkan SO2, CO2 parçacıkları ve diğer emisyonlar önemli problemlere neden olmaktadır.
 • Özellikle kış aylarında yaşanan, hava kirliliğine önemli miktarda katkı enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır. mantolama ile birlikte daha az yakıt kullanılacağından atmosfere salınan CO2, SO2 gibi gazların varlığı azalır.
 • Isı yalıtımı ile yıpranmış binalara estetik bir görüntü verilebilir. Buda Isı yalıtımının faydalarındandır.

 Isı yalıtımı nedir kısaca özeti yukarıda maddeler halinde ısı yalıtımı olarak açıklanabilir.


Binalarda ısı yalıtımının önemi makalemizide okumanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca ek kaynak olarak ısı yalıtımının faydaları, ısı yalıtımı neden Önemlidir? inceleyebilirsiniz.