Isı Yalıtımının Faydaları


Isı Yalıtımının Faydaları

Isı Yalıtımının Faydaları


Enerjinin kullanımında sağladığı maksimum fayda ile karbondioksit (e02), kükürtdioksit (S02) ve diğer zararlı gazların atmosfere salınımını azaltarak, sera tesirleri, küresel ısınma ve iklim farklılığı ile mücadeleye katkıda yer alır. Kullandığımız enerjinin büyük bir alanı fosil yakıtlardan üretildiği ve fosil yakıtları ithal ettiğimiz için enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine yarar sağlar.

Yapılarda rutubet ve küflenme gibi oluşumları engel olarak hayat konforuna katkıda yer alır. Yapılarda  rutubet oluşmayacağı için korozyon engellenir. Böylece binanın da taşıyıcı elemanlarını koruyarak deprem önlemini çoğalttığı gibi yapının da ömrünü de uzatır. Yapılarda, mekanlar arasındaki ısı dağılımı homojen olacağından hayat konforu ve mekan sakinlerinin sağlığına katkıda yer alır.

mantolama, dış bölgeden gelen gürültüyü absorbe ettiğinden ses izolasyonuna da mühim bir katkı sağlar. Binanın Isı Yalıtımı, binalar için oluşturulan yatırımlar arasında kendini en hızlıca amorti eden yatırımdır denilebilir. Bunun yanısıra, bina sakinlerinin hayatında her biri mühim artı dşayet girdisi olan bir dönüşüm prosesini de başlatır.

ISI YALITIMININ FAYDALARI NELERDİR?

- Yapılardaki hayat konforunu tesirleyen nem, küf ve mantar gibi oluşumları engel olarak sıhhatlik bir hayat bölgesi sağlar,

 - Binayı dıştan kuşatarak, yapının taşıyıcı elemanlarının korozyon, dökülme, kabarma gibi olumsuz tesirlere karşı korunmasını sağlar,

- Konut içindeki bölgeler arası sıcaklık farkı maksimum 3°C olması lazım olur. Isı Yalıtımı bina içindeki ısının her doğrultuda homojen dağınık hale gelmesini sağlayarak bölge konforunu çoğaltır,

- Bina ve dairelerin bütün alanlarının optimum kullanılmasını sağlayarak, bölgede hayat sürdüren insanların fiziksel ve zihinsel tesirnliklerini verimli kılar,

- Enerji tasarrufu ile aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar.


 Bir önceki yazımız olan Isı Yalıtımı Modelleri Başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ediyoruz.