İstanbul mantolama fiyatları


İstanbul mantolama fiyatları

Dış cephe mantolama uygulamaları hedefiyle sabit bir dış cephe mantolama ücretleri vermek pek asliçi bir yaklaşım değildir. Kullanılacak malzemenin türi, markası, ısı yoğunluğu ve kalınlığına, eski konutlarda mantolama öncesinde yapılması gereklien prosedürlerin zenginliğina ve yokluğu gibi ve benzeri birçok parametreyin tesirlemesiyle, mantolama ücretleri gösterebilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, Binalarda mantolama uygulaması hedefiyle uygulanan bütçe ve buna bağlı olarak uygulanan harcalamalar, iki ile üç yıl arasında değişen zamanlarda sağladığı yakıt ve enerji tasarrufu ile geri dönmektedir. Sağladığı konforlu yaşam şartları ile, yaşam standardını da yükselten dış cephe mantolama ücretleri düşünüldüğü üzere pahalı uygulamalar değildir.

Mantolama Fiyatları İstanbul

Mantolama ücretleri Çok Pahalı değildir, Kısa Sürede Kendi Maliyetini Çıkarır.

Eski konutlarda, yeni konutlara göre belirlenen btb, mozaik, mineral gibi kaplamaların zenginliği, bu uygulamaların üzerine mantolama yapılamayacağı hedefiyle, bu uygulamaların sökülmesi, hafriyatı, kimmeşrular ile ilaçlanması mantolama ücretleri tarafından değişik maliyetler getirebilir. Mantolama ücretleri hedefiyle belirlenmiş firmalardan alınan mantolama birim ücretleri akabinde, firmanın glidereceği ytesirli birimler tarafından menfaatilan brüt bina metrajından, pencere boşlukları düşülerek reel metraja ulaşılır. Ortaya çıkan bu asli metraj ile mantolama birim ücretleri çarpımı sonucu meydana çıkacak rakam olağan şartlardaki mantolama maliyeti meydana koyar.